Perlogo - logopedische praktijk voor neurologische taal- en spraakstoornissen, slik- en stemproblemen
Telefoon: 0477 25 63 30
Email: shanna.persoone@gmail.com

Hartelijk welkom bij Perlogo

De praktijk richt zich op het onderzoeken en behandelen van volwassenen met neurologische taal- en spraakproblemen, slikken en stem. Perlogo zorgt voor een persoonlijke begeleiding en een nauwe samenwerking met andere hulpverleners, zoals arts, kinesitherapeut, diëtist enzovoort.

Snel doorklikken:

Wie ben ik?

Shanna Persoone

23456683_1768725023145926_6652336038981927454_oIk ben Shanna Persoone, logopediste. In 2015 behaalde ik mijn bachelor- en masterdiploma in de Audiologische en Logopedische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Ik schreef een thesis over taal- en spraakproblemen bij de ziekte van Parkinson en liep stage in diverse ziekenhuizen en woonzorgcentra. Hierdoor groeide een bijzondere interesse voor de behandeling van volwassenen met verworven taal-, spraak-, stem- en slikstoornissen.

Sinds 2016 werk ik halftijds in het Imelda Ziekenhuis in Bonheiden. Hier sta ik in voor onderzoek en behandeling van logopedische stoornissen op de afdelingen stroke, neurologie, revalidatie en geriatrie. Daarnaast werk ik als praktijkassistente voor de opleiding Logopedische & Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Ik ben verantwoordelijke van praktijk Perlogo.

Door mijn interesse voor spraak, taal, stem en slikken blijf ik me continu bijscholen. Zo rondde ik het Postgraduaat Stem (Thomas More Antwerpen – 2017-2018) en het tweejarig Postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen (Artevelde Hogeschool Gent – 2018-2020) succesvol af.

Tevens ben ik lid van:

  • VVL – Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
  • BSSD – Belgian Society for Swallowing Disorders

Specialisaties

Een logopediste wordt bij verschillende problematieken ingeschakeld. Bij Perlogo kan je terecht voor onderzoek en behandeling van volgende logopedische stoornissen:

Neurogene taalstoornis – Afasie

Een taalstoornis die ontstaat als gevolg van een hersenletsel noemen we afasie. Er kunnen problemen zijn bij het spreken, lezen, schrijven en/of begrijpen van de taal. Afasie wordt meestal veroorzaakt door een beroerte of hersenbloeding (CVA), maar kan ook het gevolg zijn van een trauma (bv. verkeersongeval) en hersentumor of bij dementie.

Meer informatie vind je op:

Neurogene spraakstoornissen – Dysartrie – Apraxie

Wanneer er moeilijkheden zijn met spraak op vlak van motoriek, spreken we over dysartrie. De spraak kan hierdoor minder natuurlijk klinken of minder verstaanbaar zijn. Dysartrie kan voorkomen bij bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, ALS of na het doormaken van een beroerte.

Bij apraxie zijn er problemen binnen het plannen van de spraakbewegingen. Deze komen meestal voor wanneer er gevraagd wordt bepaalde handelingen uit te voeren en minder in het spontaan spreken. Apraxie ontstaat meestal door een hersenletsel.

Meer informatie over dysartrie en apraxie vind je op:

Slikproblemen – Dysfagie

Een slikprobleem kan zich op verschillende manieren uiten. Een slikstoornis kan volgende moeilijkheden met zich meebrengen:

  • hoesten tijdens of na het eten of drinken
  • problemen met ademen tijdens de maaltijd of bij het drinken
  • moeilijk voeding kunnen doorslikken
  • het gevoel hebben dat drank of voeding achterblijft in de keel
  • een veranderd eetpatroon
  • gewichtsverlies

Dysfagie kan ontstaan na een hersenletsel (beroerte, tumor, trauma, ..), door ziekte (Parkinson, ALS, …), door kanker binnen hoofd-halsgebied of door de ouderdom.

Volgende site biedt meer informatie:

Stemproblemen – Dysfonie

Bij stemstoornissen zijn de stembanden aangetast of wordt de stem foutief gebruikt.  Vaak voorkomende klachten zijn: een slechtere kwaliteit (hees, schor, wegvallen van de stem, onvastheid van de stem), keelpijn of vermoeidheid.

Dysfonie heeft verscheidene oorzaken zoals infecties (griep, keelontsteking), allergieën, astma, neurologische stoornissen (stemplooiverlamming, CVA, de ziekte van Parkinson), hormonale afwijkingen, tumoren of problemen bij stembanden zelf (stembandknobbels, …).

Praktisch

Bij Perlogo dient u zich niet te verplaatsen. Wij komen tot bij u aan huis voor onderzoek en behandeling. Huisbezoeken zijn mogelijk in:

Antwerpen-zuid, Berchem, Borgerhout, Hoboken, Wilrijk, Aartselaar, Kontich, Edegem, Reet, Duffel en Mechelen-Noord.

Tarieven

De praktijk is gedeconventioneerd.

Dit wil zeggen dat de therapie wordt getarifeerd aan de honoraria die onze beroepsvereniging (VVL) voorstelt en niet het RIZIV. Momenteel is er geen conventie waardoor onderstaande terugbetalingsvoorwaarden worden gehanteerd.

De tarieven vanaf 15 juli 2022 vindt u in onderstaande tabel:

Honorarium

Terugbetaling

 

Gewoon
verzekerde

Verhoogde
tegemoetkoming

Logopedisch bilan
(per 30’)
40,54 euro 20,09 euro 31,28 euro
Sessie 30’ 33,40 euro 17,48 euro 27,28 euro
Sessie 60’ 67,07 euro 35,86 euro 54,31 euro
Evolutiebilan (1x) 48,86 euro 28,40 euro 44,36 euro

Voor huisbezoeken wordt er een bijkomend (forfaitair) tarief aangerekend dat de verplaatsingstijd en verplaatsingsonkosten dekt:

Forfait Huisbezoek 5,00 EUR

Contact

Wenst u een afspraak te maken? Dan kan u contact opnemen via telefoon, mail of onderstaand contactformulier: